Kerbela Olayı

1 yıl önce

İki eli, iki ayağı kesilmiş ve her iki gözü de çıkmış olan bir adam, "Allah'ım beni ateşten koru" diye feryad ediyordu. Bu kadar sıkıntı yaşamasına rağmen böyle feryat etmesinin sebebi, Kerbela'da Hz. Hüseyin Efendimize yaptığı mezalimden sonra gördüğü rüyadır. Kerbela'da Hz. Hüseyin (a.s) şehit edildikten sonra bütün elbiseleri yağmalandığı için üzerinde sadece değerli bir şalvar ve kuşağı bulunuyordu. Üzerinde kalan şalvarı ve kuşağı...

2 yıl önce

Hz. Hüseyin (a.s.), Fırat ırmağına ulaşmak istedi çünkü susuzluk artık son raddeye ulaşmıştı. Düşman askerleri önünden çekildi ve Hz. Hüseyin (a.s.) suya ulaştı. Fırat ırmağından su içmek için yüzüstü yattı. Şimr alçağı şöyle dedi; Bu su içerse yine hayat bulur. Su içmeye fırsat vermeyin, bırakmayın. Hz. Hüseyin (a.s.) avucu ile su aldı. Düşman askeri bir ok attı ve atılan ok Hz. Hüseyin’in...

2 yıl önce

Hz. Hüseyin (a.s)'ın ashabından şehit edilenlerin sayısı 72 kişi idi. Şehitlerin 23'ü İmam Hüseyin ve ev halkı idi. Burada bir muhakeme yapmak gerekir ki, İmam Hüseyin (a.s) temizliği ve masumiyeti Cenab-ı Hak tarafından tasdik edilmiş bir kişidir. Ve onu yalnız bırakmayan ailesi tamamen masun olmasına rağmen kundaktaki bebeği dahil herkes kılıçtan geçirilmiştir. Kerbela faciası, tarihte eşi görülmemiş bir soykırımdır.

2 yıl önce

Seyf bin Haris ve Malik bin Seri amcaoğlu idi. Kufe'den gelerek Hz. Hüseyin (a.s)'ın ordusuna katılmışlardı. Bu iki amcaoğlu düşman ordusunun çokluğu karşısında ağlayarak Hz. Hüseyin (a.s)'un huzuruna vardılar. Hz. Hüseyin (a.s) onların ağlamalarını görünce şöyle buyurdu: Ey kardeşimin oğulları niçin ağlıyorsunuz? Allah'a and olsun ki, ümid ediyorum bir saatten sonra (cennete girmekte) gözünüz aydın olup mutlu olacaksınız. O iki genç...

3 yıl önce

Hz. Abbas Ebu'l Fazl, Hz. Ali'nin Ümmül Benin'den olan dört çocuğundan birisidir. Kufelilerin daveti üzerine abisi İmam Hüseyin'i yalnız bırakmamış, kafileye katılmıştır. Kerbela'da savaş başlayınca Hz. Abbas, meydana gitmek için abisinden defalarca izin istemiş ancak Hz. Hüseyin'den her defasında hayır cevabını almıştır. En son teklifinde ise İmam Hüseyin kardeşinin savaşa katılmasına izin verdi, fakat ondan önce Fırat'tan biraz su getirmesini...

3 yıl önce

Kerbela'da tutsak edilişinin 10. gününde (Aşura günü) İmam Hüseyin göğe doğru bakarak namaz vaktinin geldiğini anlayınca, karşı taraftan namaz arası için izin alınmasını emretti. Kûfelilerden Hasin bin Numeyr, İmam Hüseyin'in sözünü duyunca şöyle seslendi: Sizin namazınız Allah katında kabul değildir. Bunun üzerine Habib bin Mezahir cevaben şöyle dedi: Ey alçak! Resulullah'ın oğlunun namazının kabul olmayıp da senin namazının kabul olacağını mı zannediyorsun? Daha sonra...

3 yıl önce

İmam Hüseyin'in ashabından bir Türk olan Vazih, düşmanla kahramanca savaştıktan sonra yere yıkıldı. Hz. Hüseyin'i yardıma çağırdı. İmam yardımına geldi ve boynuna sarıldı. Son nefeslerini büyük bir iftiharla yaşayan Vazih şöyle dedi: "Kim benim gibi olabilir. Resulullah'ın evladı yanaklarını yanaklarıma dayamış." Sonra da o temiz ruhunu teslim etti.

3 yıl önce

Peygamberimizin ahirete rıhletinden sonra, ümmet arasında türlü fitneler baş gösterdi. Özellikle Hz. İmam Ali'nin halifelik döneminde ümmet birbirleriyle birçok kez savaştı, savaştırıldı. Hz. İmam Ali'ye baş kaldıran Muaviye, kendinden sonraki halifenin oğlu Yezid olarak kabul edilmesini ölmeden önce garantilemişti. Yezid halife olunca- tıpkı babası Muaviye gibi- Hz. Peygamber'in getirdiği İslam inancını temelden değiştirmeye ve halka işkence etmeye devam etti. Bundan özellikle Kûfe halkı...

Yukarı Çık