İslami Konular

10 ay önce

Zikir meclislerine tedavi görmek için değil de hata bulmak için gidiyorsunuz! Vaizin öğütlerine kulak asmıyorsunuz, yanlışlarını ve sürçmelerini tesbit ediyor, ardından kendisini alaya alıyor, gülüp eğleniyorsunuz. Bu durumunuzla kendinizi tehlikeye atıyorsunuz, Allah’ın neler düşündüğünüzü bildiğini unutmayınız. Bu tür davranışlardan vazgeçin, Allah düşmanlarına benzemeyin, dinlediklerinizden istifade etmeye bakın. (Abdulkadir Geylani hz. ks.)

2 yıl önce

Hz. Zeynep, İmam Ali Efendimiz ve Hz. Fatıma anamızın kızıdır. Hz. Zeynep Ne Zaman Doğdu? Hz. Zeynep, Hicretin 5. yılında, 5 Cemaziyelevvel’de (Hicri takvime göre 5. ay) Medine’de dünyaya gelmiştir. Hz. Zeynep Kiminle Evlendi? Hz. Zeynep, Hicretin 17. yılında amcasının oğlu olan Abdullah bin Ca’fer (Ca’fer-i Tayyar’ın oğlu) ile evlenmiştir. Hz. Zeynep annemiz kardeşleri olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimizi çok seviyordu. Hatta evlenmeden...

2 yıl önce

Hilafet İmam Ali'nin hakkıydı. Gadir-i Hum günü, Sünni dünya için halen bilinmeyen bir hakikattir. Peygamberimiz ilk ve tek haccı olan Veda Haccı esnasında Arafat'ta irad ettiği hutbesinde iman ve İslam esaslarını anlatmış, insan haklarını İslam açısından beyan etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.a) hac dönüşü Mekke ile Medine arasında Gadir-i Hum denilen mevkide ikinci kez sahabesini toplayarak bir hutbe daha irad etmiştir. Bu hutbesinde, Allah'ın emri...

2 yıl önce

Sünni dünyanın hadis kaynaklarının oluşumu Emeviler dönemine kadar gecikmiştir. Hadis toplanması ve yazımı Hicri 2. asrın başına Emevi lideri Ömer bin Abdülaziz dönemine (717-720) kadar uzanmaktadır. Hadis Yazımı Yasağı Üstelik Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Peygamber Efendimiz'in, "Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın" emrine uyarak bu istikamette hareket etmişlerdir. Hz. Ebubekir şöyle demiştir; Hiçbir şekilde Resulullah'tan (s.a.v) bir şey anlatmayın. Kim de size...

2 yıl önce

Abdullah bin Sebe, hiç yaşamamış hayali bir şahsiyettir. Ve bu şahsiyet Şia'nın kurucusu olarak tanıtılmaktadır. Peygamberimiz (a.s.) ve İmam Ali (a.s.) ile hiç beraber olmamış olan bu şahıs, bilinçli olarak, "İmam Ali'nin (a.s.) arkadaşlarına yön vermiş ve onlara lider olmuş Yahudi bir kişi" olarak anlatılmaktadır. İbni Sebe'nin adı, İslam tarihinde 30. ve 36. seneleri arasında nakiller yapan şahıs olarak meydana çıkıyor. Hadiselere yön...

3 yıl önce

Peygamber Efendimiz, Hz. Ali'yi bir ordu ile Yemen'e gönderdi. Bu ordunun içerisinde Halid bin Velid de yer alıyordu. İslam ordusu Ben-i Zeyd kabilesi ile savaş yaptı. Halid bin Velid Hz. Ali'nin Ganimet Taksim Tarzını Beğenmedi Ben-i Zeyd ile yapılan savaşı İslam ordusu kazandı ve ganimetler ele geçirildi. Hz. Ali, ele geçirilen bu ganimetleri paylaştırdı ancak Hz. Ali'nin ganimet paylaştırma tarzı Halid...

3 yıl önce

Hicretin dokuzuncu yılının sonunda (M.S 630), eski batıl inançlarından vazgeçmeyen ufak bir grup hariç, Hicaz'ın neredeyse her yerinde İslam inancı hakim olmuştu. Bu sırada Peygamberimizin müşriklere karşı nasıl bir tavır takınması gerektiğini belirleyen Beraat Suresi (Tevbe Suresi) nazil oldu. Gerekirse askeri güç ile putperesliği ortadan kaldırmaya memur olan Hz. Muhammed, bu durumu Kurban Bayramı günü Hicaz'ın her noktasından gelen insanlara bildirmele...

3 yıl önce

İmam Ali, bir grup atlı ile Mezhic Kabilesi'ni İslam'a davet etmek üzere Hz. Muhammed tarafındna vazifelendirilmişti. İmam Ali'nin yanında olan atlılar arasında Amr bin Şas El-Eslemi de bulunuyordu. Amr bin Şas El-Eslemi'nin içerisinde İmam Ali'ye karşı bir hoşnutsuzluk bulunuyordu. Medine'ye döndükten sonra her toplantıda ve karşılaştığı herkese Hz. Ali'yi şikayet ediyordu. Bir gün Peygamber Efendimizle mescitte karşılaştılar ve Peygamber Efendimiz, Amr bin...

3 yıl önce

Ben-i Cezime kabilesini İslam'a davet etmek için Hz. Muhammed tarafından görevlendirilen Halid bin Velid, Ben-i Cezime kabilesiyle savaştı ve birkaçını öldürdü. Bazı tarihçiler, Halid bin Velid'in bu davranışının sebebinin geçmişten gelen bir kan davasından kaynaklandığını söylüyorlar. Cahiliye yıllarında Ben-i Cezime kabilesi Halid bin Velid'in amcasını öldürmüştü. Elbette ki sebep her ne olursa olsun Halid bin Velid'in bu yaptığının İslam dinine büyük zararı...

3 yıl önce

Yezid'in birçok hayvanı vardı. Onlara ipekten elbiseler giydirir, boyunlarına altın gerdanlıklar takar, sonra atlara bindirirdi. Maymunlara düşkündü Boyunlarına gerdanlık taktığı köpeklerinin yanı sıra, çok da maymun besler ve bunlara çok düşkündü. Bir gün Ebu'l Kays adını verdiği maymununu yarıştırdı. Fakat maymun rüzgardan yere düştü ve öldü. Bu duruma çok üzülen Yezid, maymununun kefenlenmesini ve defnedilmesini emretti. Hatta maymunu için ağıt yaktığı dahi...

1 2
Yukarı Çık