İslami Konular

3 ay önce

Zikir meclislerine tedavi görmek için değil de hata bulmak için gidiyorsunuz! Vaizin öğütlerine kulak asmıyorsunuz, yanlışlarını ve sürçmelerini tesbit ediyor, ardından kendisini alaya alıyor, gülüp eğleniyorsunuz. Bu durumunuzla kendinizi tehlikeye atıyorsunuz, Allah’ın neler düşündüğünüzü bildiğini unutmayınız. Bu tür davranışlardan vazgeçin, Allah düşmanlarına benzemeyin, dinlediklerinizden istifade etmeye bakın. (Abdulkadir Geylani hz. ks.)

7 ay önce

Mısır kralının halk içinde dolaşan, güzellikleriyle dikkat çeken kadınları mükafaat almak için krala haber veren yağcıları vardı. Böyle bir ihbar Sare Hatun hakkında da yapıldı. Kralın adamları gelerek Sare Hatun'u almak istediler ve Hz. İbrahim'e sordular; Bu sizin neyiniz olur? Hz. İbrahim, onların kötü niyetlerini anladı ve şöyle dedi; Bu benim kardeşimdir. O devirde, Mısır kanunlarına göre bir kimsenin kızkardeşi elinden alınamazdı. Hz. İbrahim...

9 ay önce

Kitabullah'ın ilk ayetinin "oku" olması çok düşündürücüdür. Bu, Allah'ın kullarına ilk ve en büyük emridir. Resulüllah'ın ümmi oluşu, meseleyi bir başka boyuta getirmektedir. Şöyle ki; gerçek alim Allah'ı bilen, Allah'ın adıyla okuyan insandır. İlim, insanı Allah'a götürüyorsa gerçek ilimdir. Öbür türlüsü ise, insansı gaflete boğan, çıkmaza sokan bir felakettir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bu noktada Cenab-ı Hak, kullarına...

9 ay önce

Müslümanlara yapılan eziyet had safhaya varmıştı. Müşrikler birkaç müslümanı da şehit etmişti. Bu durum karşısında Peygamber Efendimiz, müslümanların güvenli bir yere hicret etmelerine müsade ederek Habeşistan'a gitmelerini tavsiye etti. 15 kişilik bir grup Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan'a yerleşen müslümanlar dinlerini yaşama hususunda herhangi bir sorunla karşılaşmadı. 1 yıl sonra 80 kişilik bir kafile de Habeşistan'a hicret etti. Kureyşliler telaşlanmaya başladı ve Habeşistan'da...

10 ay önce

Mekke ve çevresinde muharref (tahrif edilmiş) hıristiyanlık, yahudilik ve ateşperestlik gibi birtakım inançlara mevcuttu. Müşrikler, zaten Kabe'nin içini putlarla doldurmuşlardı. Her kabilenin kendine özel yahut ortak tapındıkları putlar vardı. Tüm Dinlere Hoşgörü Var Hıristiyanlar, yahudiler, müşrikler ve ateşperestler arasında dini açıdan bir mücadele söz konusu değildi. Mücadelelerinde, daha çok kabile taassubu hakimdi. Bütün bu muharref dinler arasında müşteref noktalar epeyi çoktu....

10 ay önce

Peygamber Efendimiz, Hira'da peygamberlik görevini aldıktan sonra ilk olarak hanımı Hz. Hatice'ye anlatmıştır ve Hz. Hatice, "Bana ne oluyor bilmem? diye endişelenen peygamberimize gönlünü açmış ve şöyle diyerek destek olmuştur: Müjdeler olsun, sebat et. Canımı yed-i Kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki, sen bu ümmetin peygamberisin. Allah, seni asla bırakmaz. Sen sıla-i rahmedersin, sözün doğrusunu söylersin, meşekkatte sabredersin, misafirleri...

10 ay önce

Peygamberimizin doğumundan 53 gün önce meydana gelen "Fil Vak'ası" ibretlerle doludur. Yemen'den gelen Ebrehe komutasındaki bir ordu Kabe'yi yıkmayı planlamıştı. O sırada Kabe'nin bekçiliğini yapan Peygamberimiz'in dedesi Abdülmuttalib şöyle demişti: Buna güçleri yetmez. Kabe'yi sahibi korur. Gerçekten de bütün gayretlere rağmen hıristiyan Ebrehe, ordusunu Kabe'yi yıkmak üzere ileriye sürememiş ve Ebabil kuşlarının taş yağmuruna maruz kalarak ordusuyla beraber perişan olmuştu. Bu vaka,...

10 ay önce

616 yılıydı. Tüm zulümlere rağmen İslamiyet yayılıyordu. Hz. Peygamber bir gün Safa tepesinde otururken Ebu Cehil yanına gelerek küfür ve hakaret etmeye başladı. Bu sözleri duyan bir cariye; o sırada avdan dönmekte olan Hz. Peygamber'in amcası ve sütkardeşi Hz. Hamza'nın önünü keserek durumu anlattı ve "Bu zulmü görseydin, asla dayanamazdın" dedi. Bunu duyan Hz. Hamza sinirli bir şekilde doğru Kabe'ye, Ebu...

11 ay önce

İman, yemek içmek gibi fıtraten var olan bir duygudur. Aç olduğu halde, ailesine kızdığı için inat edip akşam sofraya oturmayan ve bu halini; "Ben aç değilim" diyerek inkarla izah eden çocuğun hali neyse; "Allah'a inanmıyorum" diyen insanın hali de aynıdır. Dolayısıyla davetçi, muhatabının böyle bir halde olduğuna yüzde yüz inanmalı, rahat ve kendinden emin olmalıdır. Doktor, nasıl hastasının feryad u...

11 ay önce

İman 'gayba' olur; görülen şeye zaten iman söz konusu değildir. Şeytan'ın Hz. Ademi İnkarı Şeytan, Allah'ı biliyordu, fakat Allah onu Adem'de gizlediği tecellisiyle imtihan etti. Bu mestur (gizli, kapalı, örtülü) tecelliyi göremeyen şeytan, dış kabuğa takılarak; 'Beni ateşten, onu ise topraktan yarattın' iddiasıyla, üstünlük taslayarak Adem'e secde etmemiştir. Müşriklerin, Hz. Muhammed'i İnkarı Müşrikler, sırf kendileri gibi yiyip içen, etten kemikten yaratılmış bir insan olduğu...

1 2 3
Yukarı Çık