Hz. İmam Ali

2 yıl önce

Buna Ehl-i Beyt'in yanında yer alan ilk sahabiler de denilebilir. Abdullah bin Sebe ile de alakaları bulunmamaktadır. Çünkü İmam Ali'ye bağlı olmanın asıl nedeni, İmam Ali'nin Ehl-i Beyt olması ve Gadir-i Hum hutbesinde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) onu nasb etmesidir. Adı geçen sahabiler Hz. Ebubekir'e biat etmeyerek, İmam Ali'nin yanında yer alan sahabilerdir. Bu hakikati İbn Hacer Askalani ve Belazuri kendi tarih kitaplarında;...

3 yıl önce

Mekke'nin fethi esnasında Haris b. Hişam, Kays b. Saib ve daha birkaç kişi Hz. Ali'nin kızkardeşi Ümmü Hani'nin evine sığınmışlar, Ümmü Hani de onlara aman vermişti. Ali başında miğferi ve üzerinde zırhı olduğu halde Ümmü Hani'nin kapısına dayandı ve içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi. Ümmü Hani kapıya geldi ve şöyle dedi: Ben Hz. Peygamber'in amcasının kızı ve Ali'nin kızkardeşiyim; kapımdan uzaklaş. Hz. Ali...

3 yıl önce

Daha sonra Hz. Muhammed, savaş hazırlıklarına başladı ancak savaş açacağının da gizli tutulmasını istiyordu. Ancak Hatib bin Ebu Beltea, Peygamber Efendimiz'in Kureyş'e savaş açacağını anlatan bir mektup yazdı ve bu mektubu bir kadınla Kureyş'e gönderdi. Mektubu götüren kadının yola çıktığını Allah, Peygamber Efendimiz'e vahiy ile bildirdi ve Peygamber Efendimiz, Hz. Ali ve Zübeyr bin Avvam'ı mektubu götüren kadını yakalamaları için gönderdi. Kadın,...

3 yıl önce

Hicret'in dokuzuncu yılında (M.S 630) düzenlenen Tebük Seferi, Taif Savaşı'ndan sonra olmuştur. Bizans'ın Arap Yarımadasın'a saldıracağını öğrenen Peygamber Efendimiz, gerekli hazırlıkları yapmaya başlamıştı. Hz. Muhammed, savaş için Medine'den ayrılacağı için Medine yalnız kalacaktı ama Peygamber Efendimiz bunu istemiyordu. Medine, her an düşman saldırısına uğrayabilir ve münafıklar her an fitne çıkartabilirdi. İşte bu sebeplerden dolayı Hz. Muhammed, geride güvenilir, liyakat sahibi birini bırakmak...

3 yıl önce

Peygamber Efendimiz, Yemen bölgesinde ikamet eden Hemdan Kabilesi'ni İslam'a davet etmek için Halid bin Velid'i görevlendirdi. Halid bin Velid Başarısız Oldu Halid bin Velid, bir grup sahabeyle beraber Yemen'e gitti. 6 ay boyunca orada Hemdan Kabilesi'ni müslümanlaştırmak için çalıştılar ancak bir başarı elde edemediler. Görevi Hz. Ali Aldı Halid bin Velid, Hemdan Kabilesi'nin olumsuz karşılık vermesini Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Bunun üzerine Hz. Muhammed, İmam...

3 yıl önce

Resullah Efendimiz, Mezhic Kabilesi'ni (Yemenli bir Arap kabilesi) İslam'a davet etmek üzere İmam Ali'yi görevlendirdi. İmam Ali, yanında 300 atlı aldı. Hz. Muhammed, sancağı İmam Ali'ye verdi. Kendi eliyle İmam Ali'nin sarığını sardı. Hz. Muhammed, İmam Ali'ye Mezhic Kabilesi'nin savaş açmadığı sürece onlarla savaşmamasını tavsiye etti. Mezhic Kabilesi Savaş Açtı Hz. Ali, Mezhic bölgesine gelince onları İslam'a davet etti. Mezhicliler müslüman olmaya...

3 yıl önce

Hayber şehri, Şam ve Medine yolu üzerinde Medine’nin 151 km kuzeyinde Yahudilerin yaşadığı bir şehirdir. İbranice'de (Yahudi dili) Hayber, kale anlamına gelen bir kelimedir. Fitnenin Merkezi Hayber Fitnenin merkezi olan Hayber, yahudilerin en güçlü karargahlarından biriydi. Müslümanlara savaş açan Mekkeli müşrikleri en çok destekleyenler Hayberli yahudilerdi. Ayrıca Hayber Kalesi, güçlü savunma teçhizatları ile çok iyi savunulan bir kaleydi. Bu sebeple Hz. Peygamber, 628...

3 yıl önce

Bedir Savaşı'nda İslam ordusunun, kendisinden kat kat güçlü düşman ordusuna karşı elde ettiği büyük zaferde Hz. Ali'nin rolü çok büyüktür. Hz. Ali, Bedir'de savaşın belirleyici faktörü olmuştur. Aynı zamanda Hz. Ali, Resulüllah'ın bayraktarlığını da yapıyordu. Müşriklerden 70 kişi esir alındı, bazı rivayetlere göre 72 kişi de öldürüldü. Kaynaklar, bunların büyük bir kısmını Hz. Ali’nin öldürdüğünü yazar. En az 24 kişiyi öldürmüş,...

3 yıl önce

Muharebe başlamadan önce Kureyş ordusundan üç kişi savaş alanının ortasına geldi. Bu savaşçılar Utbe (Ebu Süfyan'ın eşi Hind'in babası, Muaviye'nin dedesi), Şeybe (Utbe'nin kardeşi) ve Velid (Utbe'nin oğlu, Muaviye'nin dayısı) idi. Kendilerine denk savaşçılar isteyen bu 3 kişi, karşılarına Ensar'dan çıkan askerleri beğenmeyip şöyle dediler: Ey Muhammed! Kavminizden, şanımıza uygun kişileri bize gönder. Bunun üzerine Resulüllah Ben-i Haşim'e döndü ve şöyle...

3 yıl önce

Peygamber efendimiz, Ensar (Mekkeli müslümanlara yardım eden Medineli halk) ve Muhacirler (Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlar) arasında kardeşlik akti yapılmasını emrettikten sonra herkes ikişerli kardeş oldu. (Medine Kardelik Akdi) Ebu Bekir ile Ömer’i, Osman ile Abdurrahman b. Avf’ı kardeş ilan eden Peygamber Efendimiz, Hz. Ali için bir kardeş tayin etmemiştir. Bunun üzerine Hz. Ali şöyle dedi: Bütün ashabını birbirine kardeş tayin ettin...

1 2 3
Yukarı Çık