Hz. Fatıma

2 yıl önce

Hz. Fatıma anamız şehit gitmiştir. 12 imam önderlerimizden olan İmam Cafer Es-Sadık (6. İmam) şöyle buyurmuştur: Hz. Fatıma (a.s)'n şehadete erişmesinin sebebi şudur: İkinci halifenin yeğeni olan Kunfuz, onun emriyle elindeki kılıcının kınıyla Hz. Fatıma (a.s)'a ağır bir darbe vurdu, bu darbenin sonucu oğlu Muhsin sıkt oldu (düşük yaptı) ve ağır bir şekilde hastalandı, hasta yatağına düştüğünde, O'na zulüm yapan kimselerin O'nu ziyaretine...

2 yıl önce

Hz. Fatıma (a.s)'ın doğumu gibi ölümü konusunda da bir kesinlik yoktur. Ancak ölümünün Hicret'in 11. yılında (M.S. 633) olduğu ile ilgili Şii ve Sünni alimler arasında bir ittifak vardır. Bir ittifak da Babasından sonra yaşadığı sürenin bir yıldan az olduğu noktasındadır. Hz. Fatıma Kaç Yaşında Vefat Etti? Bu konuda da bir kesinlik olmamakla beraber, 18, 28, 30 ve 35 yaşları üzerinde durulmaktadır. Doğum tarihinin kesin...

3 yıl önce

Peygamber Efendimiz, Hz. Ali'ye şöyle söyledi: Düğünde velime verilmelidir. Ben ümmetimin düğünlerde velime vermesini severim. Hz. Muhammmed, Bilal'den bir tane koyun getirmesini ve Hz. Ali'den de biraz yağ, hurma ve kurut almasını istedi. Misafirler çok ancak yemek azdı. Resulüllah misafirlerin onar onar girip yemek yemelerini söyledi. Hz. Hamza, Hz. Abbas, Hz. Ali ve kardeşi Akil de misafirleri ağırlıyorlardı. Yemek yiyen misafirler dışarı çıkıyor...

3 yıl önce

Peygamber Efendimizin kızı Hz. Fatıma, evlilik yaşına gelince birçok insan onunla evlenmek istedi. Kureyş'in şahsiyetli ve zengin insanları Hz. Fatıma ile evlenmek istedi. Ancak Hz. Muhammed, Hz. Fatıma'nın evliliğinin ancak vahiy ile olacağını söylüyordu ve bu konuyla alakalı şöyle buyurdu: Fatım'nın evliliği Allah'ın emrine bağlıdır. Ebu Bekir de Hz. Fatıma ile evlenmek istiyordu ve bir gün bu konuyu açmak için Peygamber Efendimizin...

3 yıl önce

Ebu Bekir ve Ömer de dahil olmak üzere sahabeden birçok insan Hz. Fatıma ile evlenmek istiyordu. (Hz. Fatıma'yı Kimler İstedi Yazıdı Devamı...) Hz. Ali de Hz. Fatıma ile evlenmek istiyordu. Ancak, utangaçlığı ve fakirliği sebebiyle niyetini Hz. Peygamber'e açmaktan çekiniyordu. Ebu Bekir, Ömer ve Sa'd b. Muaz'ın teşvikiyle konuyu Resullah'a açmaya karar verdi. Bu maksatla Ümmü Seleme'nin evine gitti. Resulüllah orada...

3 yıl önce

Hz. Ali, Peygamber Efendimizin emriyle zırhını 400 dirheme sattı ve parayı Hz. Muhammed'e getirdi. Hz. Ebu Bekir, Hz. Selman ve Hz. Bilal'i yanına çağıran Peygamber Efendimiz, kızı Hz. Fatıma için ev eşyası almalarını söyledi. O paradan bir kısmını da Esma'ya verdi ve kızı Hz. Fatıma için esans ve güzel koku almasını, geri kalanını da Ümmü Seleme'ye teslim etmesini söyledi. Ebu Bekir şöyle...

3 yıl önce

Hz. Fatıma annemiz Resulullah'ın ilgisi ve terbiyesi ile yetişmiştir. Büyüdükçe vücut olarak Peygamber'e en benzeyen kişi olmuştur. Bu konuda gerek Ehli Sünnet gerekse Ehli Beyt kaynaklı birçok hadis mevcuttur. Tirmizi'de Hz. Aişe'den şöyle rivayet edilmiştir: Ben Resulullah'ın kızı Fatıma kadar oturup kalkmasında, davranış, tutum ve vakarında Resulullah'a benzeyen birisini görmedim. Fatıma Resulullah'ın bulunduğu yere geldiğinde, Peygamber O'na 'hoşgeldin' der, sonra yerinden kalkıp...

3 yıl önce

Hz. Fatıma, Resulullah'ın ilk eşi Hz. Hatice'den olan kızıdır. Ehli Beyt'tendir. Peygamber neslini devam ettiren, aynı zamanda Hz. İmam Ali'nin eşi ve Cennet gençleri Hz. İmam Hasan ve Hüseyin'in annesidir. Bi'set'ten (Peygamber'in İslam ile şereflenmesi) beş yıl sonra Mekke'de doğmuştur. Peygamber'in vefat etmesinden üç ay sonra 632 yılında ahirete göçmüştür. Ayrıca Hz. İmam Hasan ve Hüseyin dışında Hz. Zeynep'in ve anne...

Yukarı Çık