Ehli Beyt

2 ay önce

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bazı sahabiler ile hastalanan torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimizi ziyaret etmeye gittiler. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ile ziyarete gelen sahabelerden bazıları İmam Ali efendimize şöyle dedi; Yâ Alî, çocukların için bir nezir yapmak istemez misin? İmam Ali efendimiz ve Hz. Fatıma anamız, Allâh’ın rızâsını taleb ve Allah'a hamdetmek ve İmam Hasan ve İmam Hüseyin efendilerimizin iyileşmeleri için Allah'tan...

1 yıl önce

Günümüzde Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Ehl-i Beyt'i üzerinde çok büyük bir karartma vardır. İslam'ı ve sünneti anlamada tek önder olan Ehl-i Beyt'i devre dışı bırakmak, aslında Hz. Muhammed (s.a.v)'i devre dışı bırakmak anlamanı gelmektedir. Ehl-i Beyt, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette ve Resulüllah'ın hadislerinde övülmüş, önemine dikkat çekilmiştir. Ehl-i Beyt, her ne kadar "ev halkı" anlamına gelse de, Kur'an ve hadislerde kullanılan anlamı...

2 yıl önce

Suudi Arabistan'ın güneyinde, Yemen sınırında yer alan Necran bölgesinde kalabalık bir hıristiyan grup yaşıyordu. Bu bölgede yaşayan hıristiyanları İslam'a davet etmek için Peygamber Efendimiz, mektup gönderdi. Peygamber Efendimiz'in mektubunu alan Necran hıristiyanları, 70 alimin de bulunduğu 300 kişilik bir heyeti Medine'ye gönderdi. Kafile Medine'ye vardı ve soylulardan oluşan 14 kişilik bir grup Resulüllah'ın huzurana vardı. Aralarında büyükleri olan es-Seyyid ve ondan...

2 yıl önce

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin dörtte biri Ehl-i Beyt için nazil olmuştur. Bunların hepsini yazıp hangi bağlamda indiğini anlatmak mümkün olmayacağından, sadece bir kısmını paylaşacağız. Tathir Ayeti Meşhur Tathir ayetinin (Ahzab-33) nazil olmasıyla birlikte kızı Hz. Fatıma’yı, Hz. İmam Ali’yi, Hz. İmam Hasan ve Hüseyin’i abasının altına alarak Ehl-i Beyt’ini tanıtan Peygamberimiz ailesini “Hamse-i Âl-i Abâ“ (abanın altındaki beşli) diye ifade etmiştir. Ey...

2 yıl önce

Kelime anlamıyla "ev halkı" anlamına gelen Ehl-i Beyt, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in en yakınlarını, ailesini ifade eder. "Yüce Allah, ancak ve ancak siz Ehl-i Beyt'ten her türlü çirkinliği defetmek ve sizi tertemiz yapmak ister." Tathir Ayeti indiği zaman Hz. İmam Ali, Hz. Fatıma ve çocukları Ümmü Seleme'nin evindeydiler. Peygamber Efendimiz onları abasının altına alarak şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Her peygamberin nübüvvetinin terazisi olan seçkin zümreden...

Yukarı Çık