Hadisler Ne Zaman Yazıldı?

Sünni dünyanın hadis kaynaklarının oluşumu Emeviler dönemine kadar gecikmiştir. Hadis toplanması ve yazımı Hicri 2. asrın başına Emevi lideri Ömer bin Abdülaziz dönemine (717-720) kadar uzanmaktadır.

Hadis Yazımı Yasağı

Üstelik Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Peygamber Efendimiz’in, “Benden Kur’an dışında bir şey yazmayın” emrine uyarak bu istikamette hareket etmişlerdir.

Hz. Ebubekir şöyle demiştir;

Hiçbir şekilde Resulullah’tan (s.a.v) bir şey anlatmayın. Kim de size soracak olursa sizinle bizim aramızda Allah’ın Kıtabı vardır. O Kitabın helallerini helal, haramlarını haram bilin.

Hz. Ömer döneminde ise hadisler toplatılarak yakılmıştır.

Hz. Osman ise şöyle demiştir;

Hiç kimsenin Ebubekir ve Ömer döneminde duyulmayan bir hadisi rivayet etmesi caiz değildir.

Tek Yetkili Hz. Ali

Hz. Ali dışındaki halifeler, Hz. Peygamberin (s.a.v.) emrine uyarak hadis yazdırmamışlardır.

Ancak hilafetleri döneminde karşılaştıkları meselelerde hadis konusunda tek yetkili olan Hz. Ali Efendimizin bilgisine de her zaman başvurmuşlardır.

Bu gerekçe ile Hz. Ömer, içinden çıkılamayan 70 meselede, sorunu, verdiği hükümlerle halleden Hz. Ali (a.s) için şöyle demiştir;

Ali olmasa idi Ömer helak olurdu.

Sünni dünyada halifeler döneminde hadis yazımı yasaklanmış, hadisler yakılmıştır. Bunun yanında hadislerin yazımı ve toplanması Hicri 1. asrın sonuna kadar gerçekleşmemiştir.

Sünni Hadis Külliyatı

Kütüb-i Sitte olarak ifade edilen Sünni dünyanın hadis külliyatının alimlerinin yaşadıkları dönemler de bu hakikatin ispatıdır:

Buhari, Hicri 194-256
Müslim, Hicri 204-261
İbn Mace, Hicri 209-273
Ebu Davut, Hicri 202-275
Nesai, Hicri 215-303
Tirmizi, Hicri 209-279

Görülmektedir ki, bu külliyatın oluşumuna katkı veren alimler Resulullah’tan yaklaşık 3 asır sonra yaşamışlardır.

Takdir edersiniz ki, yazıma çok geç başlanması sebebiyle sıhhat şartı aranmış ve ravi zinciri mutlaka istenmiştir. Mevzu hadislerin araya girmesini engellemek için de rivayet zincirinde kopukluk olup olmadığına bakılmıştır.

Hz. Peygamberle (s.a.v.) aralarında üç asra yakın bir aralık olan bu dünyanın, hadis sıhhati için bu yolu seçmesi mecburidir.

Eğer razi zinciri tam değilse, hadis zayıf kabul edilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık