Vahiy Neden Kesintiye Uğradı

Çölde Gece

Kaynaklar, ilk birkaç vahiyden sonra inkıta-yı vahyden (vahyin kesildiğinden) bahsederler. Kesilme müddeti hakkındaki rivayetler, 40 gün ila 3 yıl arasında muhteliftir. Bu süre zarfında Hz. Muhammed, derin bir teesür (üzüntü) ve ümitsizliğe düşmüş ve Hz. Cebrail kendisine görünerek teskin etmişti. Bu inkıtanın gerçek sebebini bilemeyiz ama görülen hikmetleri şöylece hülasa edebiliriz:

– Resulüllah’ın, ıstırap ve elemlere dayanmaya önceden alıştırılarak olgunlaşmasını temin etmek

– Allah Resulü, ilk vahiy geldiğinde fazlaca telaşlanmış, ruhu vahyin ağırlığı karşısında sarsılmıştı. Vahye ara verilerek, ruhunun ve sair latifelerinin biraz sükun bulması ve sonraki vahiylere hazırlanması

– Vahye daha çok ihtiyaç duymasını temin etmek

– Peygamber de olsa, vuslat için firkat (ayrılık) gereklidir. Zira bu suretle, Hakk’a hasret çoğalır. Varlık, hasret şeklinde zuhur eder

– Enbiyalar ve evliyalar azaptan ziyade, Allah’ın rahmetinden ve de tecellisinden mahrum kalmaktan korkarlar. Allah Resulü, vahyin kesilmesiyle beraber bu hali de yaşamış oldu

– Müşrikler, vahyin kesilmesi olayını psikolojik baskı metodu olarak kullanmışlardır ki; bu suretle de, inanan ve inanma meylinde olanlar imtihana tabi tutulmuşlardır

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık