İslam’a Gizli Davet Dönemi

İslam’a gizli davet dönemi dönemi 3 yıl sürmüştür. Resulüllah’ın davetinin başlangıcında, üç yıl müddetle gizli hareket etmesi şüphesiz kendi nefsi hesabına korktuğundan değildi. Eğer Allah, o’na başlangıçta açık daveti emretmiş olsaydı, hiç düşünmeden açık davete geçerdi. Ne var ki; o devrede İslam’a meyli ve yatkınlığı olanlara tebliğde bulunmakla yetinildi. Çünkü, bu kimseler ileriki merhalelerde de güçlüklerle karşılaşınca sabır gösterebileceklerdi. İlk etapta açık davet yapılsaydı, İslam’a girenlerin sayısı belki kat kat süratle davayı terk edeceklerdi. Belki de, İslam’ın aleyhinde bir topluluk oluşacaktı.

Yıldızlı Gece Palmiye ve Ay

İlk müslümanların ruhi ve karakteristik yapısı irdelendiğinde, cilve-i ilahi gereği; ilk müslüman olan ve bir sonraki safhada davaya hizmet edecek olan bu sahabilerin; çile ve meşakkat, aşk ve fazilet yönünden beklenen doğuşa adeta hazır oldukları görülecektir. Evet, onlar, asil ve büyük ruh ve fazilet üzereydiler. Öyle bir doygunluk içerisindeydiler ki, sanki dünyada tadılması gereken her şeyi tatmış ve du dünyevi zevkler artık kendilerine hoş gelmez hale gelmişti. Ölümü bekliyorlardı; fakat bekledikleri bu ölümün yeniden doğmak manasında bir ölüm olacağını biliyorlardı. Fazilet ve ahlakları da, içinde yaşadıkları topluma göre çok yüksek olduğundan, bu vasıfları ile toplumdaki insanlara hiç benzemiyorlardı. Kısacası; onlar seçilmişlerdi.

İslam’ın sorumluluk ve yükünü taşımaya dayanabilecek vasıftaki bu insanlar, ilk çekirdek kadroyu oluşturacakları ki; bu sağlam temek üzerine bina kuulsun ve çökmesin.

Yorumlar

  1. Osman Batın Özer diyor ki:

    Çok güzel.

Yorumu Cevapla [ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]

Yukarı Çık