Huneyn Savaşı Kısaca

İslam Ordusu’nun Mekke’yi fethetmesinin ardından Havazin ve Sakif kabilelerinin Müslümanlara savaş açmak için birleştiğini öğrenen Hz. Muhammed, 12.000 kişilik bir ordu ile Huneyn vadisine (Taif yakınlarında bulunan bir yer) yöneldi. Düşman askerlerinin sayısı 40.000 idi.

Müslümanlar Saldırı İçin İlerliyor

İslam Ordusu savaş bölgesine yaklaştığında Peygamber Efendimiz, müslümanların saflarını düzenledi. Sancakları komutanlara ve kabile liderlerine veren Hz. Muhammed, muhacir savaşçılarının sancağını ise Hz. Ali’ye teslim etti.

Müslümanlar Pusuya Düştü

Ancak Havazin kabilesi, müslümanlara bir tuzak hazırlamıştı.
Müslümanların geçmek zorunda olduğu Tihame Çölündeki vadilerden birinin bir yerine mevzilenen düşman askerleri, müslümanların Huneyn Vadisi’ne inmesiyle saldırıya geçtiler.

Düşman askerleri, Tihame çölündeki vadilerden birinin
kuytu bir yerine mevzilenmişlerdi. Müslümanların bu vadiden geçmeleri zorunluydu. İslam ordusu Hüneyn vadisine inice, Havazin birlikleri dört bir yandan saldırıya geçti.

İslam Ordusu Dağıldı

Ancak müslümanların önünde bulunan Süleymanoğlu kabilesi bozguna uğradı. Sonra arkada saf tutan diğer birlikler dağıldı. Öyle ki 12.000 kişiden Peygamber Efendimiz’in yanında sadece 12 kişi kalmıştı. Dokuzu Ben-i Haşim’den, biri de Ümmü Eymen’in oğlu Eymen idi.

İslam Ordusu’nun Çokluğuyla Övünmeleri Karşısında Ayet Nazil Oldu

And olsun ki, Allah size pek çok yerlerde ve Huneyn gününde yardım etmişti. Hani o gün çokluğunuzla övünüp sevinmiştiniz de, bu çokluk düşmanı def edememişti. Hiçbir işinize yaramamıştı. Yeryüzü o kadar genişken size daralmıştı. Sonra da arka çevirip, geri çekilmiştiniz.

Sonra Allah, Peygamberine ve inananlara manevi kuvvetini ihsan etmişti ve görmediğiniz orduları indirerek kafirleri azaplandırmıştı ve işte kafirlerin cezası budur. (Tevbe: 25-26)

Huneyn günü Abbas b. Abdulmuttalib Hz. Peygamber’in sağında, Fazl b. Abbas solunda yer almıştı. Ebu Süfyan b. Haris Hz. Peygamber’in atının üzengisini tutuyordu. Hz. Ali ise önde çarpışıyordu.

Kaçan Müslümanlar Geri Dönüyor

Resulüllah müslümanların dağıldığını görünce, sesi oldukça gür olan amcası Abbas’a şöyle dedi:

Şu kaçanlara bağır da, verdikleri sözü hatırlat.

Bunun üzerine Abbas şöyle haykırdı:

Ey ağaç altında söz verenler, yaptığınız antlaşmayı, verdiğiniz sözleri hatırlayın.

O zifiri karanlık gecede müslümanlar, düşmana arkasını dönüp kaçarken, bir derenin ortasında bulunan Peygamber Efendiniz’e müşrikler saldırıyordu.

Rivayet edilir ki, Resulüllah yüzünün bir tarafıyla gecenin karanlığında müslümanlara bakarken on dörtlük bir ay gibi nur saçıyordu.

Hz. Abbas tekrar bağırdı:

Nerede kaldı O’na verdiğiniz sözler.

Hz. Abbas’ın bütün müslümanlara ulaşan bu sözlerinin ardından müslümanlar tekrar savaşmaya başladılar.

Peygamberimizin, Hz. Ali’nin ve yanında bulunanların direnişi müslümanların cesaretini yerine getirdi.

İslam Ordusu Savaşı Kazandı

Havazin sancağını taşıyan Ebu Cervel adında bir asker öne çıkarak müslümanları teke tek vuruşmaya davet ediyordu. İnsanlar onun karşısında tutunamıyordu. Hz. Ali ileri çıktı ve onu öldürdü.

Ebu Cervel’in ölümü ile büyük bir moral bozukluğu yaşayan düşman ordusu büyük bir yenilgiye uğradı.

Ayrıca tek başına Hz. Ali kırk kişiyi öldürmüştür.

Huneyn Savaşı Kısaca Konusuna Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık