"Hz. Ebu Bekir" ile Etiketlenen Konular

3 yıl önce

Buna Ehl-i Beyt'in yanında yer alan ilk sahabiler de denilebilir. Abdullah bin Sebe ile de alakaları bulunmamaktadır. Çünkü İmam Ali'ye bağlı olmanın asıl nedeni, İmam Ali'nin Ehl-i Beyt olması ve Gadir-i Hum hutbesinde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) onu nasb etmesidir. Adı geçen sahabiler Hz. Ebubekir'e biat etmeyerek, İmam Ali'nin yanında yer alan sahabilerdir. Bu hakikati İbn Hacer Askalani ve Belazuri kendi tarih kitaplarında;...

3 yıl önce

Hicretin dokuzuncu yılının sonunda (M.S 630), eski batıl inançlarından vazgeçmeyen ufak bir grup hariç, Hicaz'ın neredeyse her yerinde İslam inancı hakim olmuştu. Bu sırada Peygamberimizin müşriklere karşı nasıl bir tavır takınması gerektiğini belirleyen Beraat Suresi (Tevbe Suresi) nazil oldu. Gerekirse askeri güç ile putperesliği ortadan kaldırmaya memur olan Hz. Muhammed, bu durumu Kurban Bayramı günü Hicaz'ın her noktasından gelen insanlara bildirmele...

3 yıl önce

Peygamber Efendimizin kızı Hz. Fatıma, evlilik yaşına gelince birçok insan onunla evlenmek istedi. Kureyş'in şahsiyetli ve zengin insanları Hz. Fatıma ile evlenmek istedi. Ancak Hz. Muhammed, Hz. Fatıma'nın evliliğinin ancak vahiy ile olacağını söylüyordu ve bu konuyla alakalı şöyle buyurdu: Fatım'nın evliliği Allah'ın emrine bağlıdır. Ebu Bekir de Hz. Fatıma ile evlenmek istiyordu ve bir gün bu konuyu açmak için Peygamber Efendimizin...

4 yıl önce

Peygamber efendimizin defin işlemleri sürerken, Ensar'ın (Medine halkı) önde gelen Evs ve Hazrec kabileleri durum değerlendirmesi için Sakife denen yerde toplandılar. İçlerinden Sa'd bin Ubade, Ensar halkının Peygamber'e kucak açtığı için Kureyş'ten (Mekkeliler) daha üstün olduğunu iddia ederek, Resulullah'ın yerine geçecek olan halifenin Ensar topluluğundan olması gerektiğini savundu. Bu uzun konuşma Hz. Ömer'in kulağına kadar gitti. O da Ebu Bekir'i...

Yukarı Çık