Ehli Beyt ile İlgili Ayetler

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin dörtte biri Ehl-i Beyt için nazil olmuştur. Bunların hepsini yazıp hangi bağlamda indiğini anlatmak mümkün olmayacağından, sadece bir kısmını paylaşacağız.

Kuran-ı Kerim

Tathir Ayeti

Meşhur Tathir ayetinin (Ahzab-33) nazil olmasıyla birlikte kızı Hz. Fatıma’yı, Hz. İmam Ali’yi, Hz. İmam Hasan ve Hüseyin’i abasının altına alarak Ehl-i Beyt’ini tanıtan Peygamberimiz ailesini “Hamse-i Âl-i Abâ“ (abanın altındaki beşli) diye ifade etmiştir.

Ey Ehl-i Beyt! Yüce Allah sizden, her türlü günahı, haramı, fenalığı, çirkinliği, basitliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. (Ahzab: 33)

Meveddet Ayeti

Ehl-i Beyt hakkında inen bir diğer ayet Şura Suresi’nin 23. ayetidir.

De ki (Muhammedim), Ben peygamberliğimi tebliğime karşılık sizden, Ehl-i Beytim’i sevmenizden başka hiçbir ücret istemiyorum. (Şura: 23)

Bu ayet-i kerime Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali, Hz. İmam Hasan ve Hüseyin’i ve onların pak soyunu sevmek hususunda nazil olan Meveddet ayetidir.

Mübahele Ayeti

Al-i İmran Suresi’nin 61. ayeti de Ehl-i Beyt hakkında inen ayetlerdendir.

Kim sana gelen ilimden sonra seninle tartışmaya kalkarsa, de ki, ‘Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım ve sonra dua edelim de, Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun. (Al-i İmran: 61)

Bu ayetin inişiyle Peygamberimiz kızını, damadını ve torunlarını yanına çağırarak ‘Allahım! Bunlar benim Ehl-i Beytimdir’ dedikten sonra kendisini kabul etmeyen Necran hıristiyanlarını mübahaleye (karşılıklı lanetleşmeye) davet etmiştir. Ayette ‘oğullarımız’dan kasıt Hz. İmam Hasan ve Hz. İmam Hüseyin, ‘kadınlarımız’dan kasıt Hz. Fatıma ve ‘kendilerimiz’den kasıt Hz. İmam Ali’dir. Necran hıristiyanları Ehl-i Beyt’in yüceliğini bildiklerinden, mübahaleyi kabul etmediler. Sulh yapıp cizre ödemeyi kabul etmişlerdir. (Devamı)

Ebrar Ayetleri

Ve ona ihtiyaçları olduğu ve kendi canları çektiği halde Allah rızası için yiyeceklerini yoksula ve yetime ve esire yedirirler. (İnsan: 8)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık