Huneyn Savaşı Kısaca

10 ay önce, Yorum yok

Huneyn Savaşı Kısaca

İslam Ordusu'nun Mekke'yi fethetmesinin ardından Havazin ve Sakif kabilelerinin Müslümanlara savaş açmak için birleştiğini öğrenen Hz. Muhammed, 12.000 kişilik bir ordu ile Huneyn vadisine (Taif yakınlarında bulunan bir yer) yöneldi. Düşman askerlerinin sayısı 40.000 idi. Müslümanlar Saldırı İçin İlerliyor İslam Ordusu savaş bölgesine yaklaştığında Peygamber Efendimiz, müslümanların saflarını düzenledi. Sancakları komutanlara ve kabile liderlerine veren Hz. Muhammed, muhacir savaşçılarının sancağını ise Hz....

İslami Konular

Hz. Fatıma Nasıl Vefat Etti?

2 ay önce, Yorum yok

Hz. Fatıma Nasıl Vefat Etti?

Hz. Fatıma anamız şehit gitmiştir. 12 imam önderlerimizden olan İmam Cafer Es-Sadık (6. İmam) şöyle buyurmuştur: Hz. Fatıma (a.s)'n şehadete erişmesinin sebebi şudur: İkinci halifenin yeğeni olan Kunfuz, onun emriyle elindeki kılıcının kınıyla Hz. Fatıma (a.s)'a ağır bir darbe vurdu, bu darbenin sonucu oğlu Muhsin sıkt oldu (düşük yaptı) ve ağır bir şekilde hastalandı, hasta yatağına düştüğünde, O'na zulüm yapan kimselerin O'nu ziyaretine...

Hz. Ali’nin Şiası – Hz. Ebubekir’e Biat Etmeyen Sahabeler

3 ay önce, Yorum yok

Hz. Ali’nin Şiası – Hz. Ebubekir’e Biat Etmeyen Sahabeler

Buna Ehl-i Beyt'in yanında yer alan ilk sahabiler de denilebilir. Abdullah bin Sebe ile de alakaları bulunmamaktadır. Çünkü İmam Ali'ye bağlı olmanın asıl nedeni, İmam Ali'nin Ehl-i Beyt olması ve Gadir-i Hum hutbesinde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) onu nasb etmesidir. Adı geçen sahabiler Hz. Ebubekir'e biat etmeyerek, İmam Ali'nin yanında yer alan sahabilerdir. Bu hakikati İbn Hacer Askalani ve Belazuri kendi tarih kitaplarında;...

Hz. Hasan Nasıl Vefat Etti

1 yıl önce, Yorum yok

Hz. Hasan Nasıl Vefat Etti

Muaviye, Hz. Hasan'ın eşini kandırarak Hz. Hasan'ı zehirleterek şehit ettirmiştir. Hz. İmam Hasan babası İmam Ali'nin şehadetinden sonraki meşru halife olmasına rağmen, Muaviye hilafetini tanımıyor, kendi hilafetini savunuyordu. Bu durumdan kurtulup, hilafeti sadece kendinde tutmak isteyen Muaviye, Hz. Hasan'ı öldürerek hedefine ulaşmayı planlamıştı. Kaynaklarda geçtiğine göre, Muaviye Mervan bin Hakem'i İmam Hasan'ın eşlerinden olan Eş'as bin Kays el Kindî'nin kızı olan Cude...

Hz. Hüseyin’in Başı Nerededir?

1 yıl önce, Yorum yok

Hz. Hüseyin’in Başı Nerededir?

10 Muharrem günü Hz. Hüseyin'in kesik başı Kufe valisi Ubeydullah'a gönderildi. Ubeydullah da İmam'ın mübarek başını Yezid'e göndermiştir. Sonrası hakkında ise çeşitli rivayetler vardır. 1- Yezid'in ölümüne kadar sarayda muhafaza edilen Hz. Hüseyin'in başı, Yezid'in ölümünden sonra kefenlenip Şam'a gönderildi ve orada toprağa verildi. 2- Yezid, İmam Hüseyin'in başını Medine valisine göndermiş, o da Baki Mezarlığı'na Hz. Fatıma'nın yanına defnetmiştir. 3- Hz. Hüseyin'in...

Yukarı Çık