İnşallah Demeyi Unuttuğu İçin 15 Gün Vahiy Gelmedi

2 ay önce, Yorum yok

İnşallah Demeyi Unuttuğu İçin 15 Gün Vahiy Gelmedi

Bir kısım Kureyşli, Medine'deki yahudi bilginlerine müracaat ederek, onlardan Hz. Peygamber'e sormak üzere zor sorular hazırlamalarını istediler. Onlar da üç soru hazırlayıp şöyle dediler: Bu üç soruyu cevaplarsa bilin ki, Allah'ın peygamberidir. Üç soru şunlardı: Ashab-ı Kehf, Zü'l-Karneyn'in kıssası ve Ruh'un mahiyeti. Hz. Peygamber'e sorular sorulunca şöyle dedi: Size yarın cevap vereyim. Bunu derken; "İnşallah" (Allah dilerse) demeyi unutmuşlardı. Bu sebeple Allah hem ümmete ders...

İslami Konular

Hz. Fatıma Nasıl Vefat Etti?

1 yıl önce, 1 yorum

Hz. Fatıma Nasıl Vefat Etti?

Hz. Fatıma anamız şehit gitmiştir. 12 imam önderlerimizden olan İmam Cafer Es-Sadık (6. İmam) şöyle buyurmuştur: Hz. Fatıma (a.s)'n şehadete erişmesinin sebebi şudur: İkinci halifenin yeğeni olan Kunfuz, onun emriyle elindeki kılıcının kınıyla Hz. Fatıma (a.s)'a ağır bir darbe vurdu, bu darbenin sonucu oğlu Muhsin sıkt oldu (düşük yaptı) ve ağır bir şekilde hastalandı, hasta yatağına düştüğünde, O'na zulüm yapan kimselerin O'nu ziyaretine...

Hz. Ali’nin Şiası – Hz. Ebubekir’e Biat Etmeyen Sahabeler

1 yıl önce, 5 yorum

Hz. Ali’nin Şiası – Hz. Ebubekir’e Biat Etmeyen Sahabeler

Buna Ehl-i Beyt'in yanında yer alan ilk sahabiler de denilebilir. Abdullah bin Sebe ile de alakaları bulunmamaktadır. Çünkü İmam Ali'ye bağlı olmanın asıl nedeni, İmam Ali'nin Ehl-i Beyt olması ve Gadir-i Hum hutbesinde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) onu nasb etmesidir. Adı geçen sahabiler Hz. Ebubekir'e biat etmeyerek, İmam Ali'nin yanında yer alan sahabilerdir. Bu hakikati İbn Hacer Askalani ve Belazuri kendi tarih kitaplarında;...

Hz. Hasan Nasıl Vefat Etti

2 yıl önce, 1 yorum

Hz. Hasan Nasıl Vefat Etti

Muaviye, Hz. Hasan'ın eşini kandırarak Hz. Hasan'ı zehirleterek şehit ettirmiştir. Hz. İmam Hasan babası İmam Ali'nin şehadetinden sonraki meşru halife olmasına rağmen, Muaviye hilafetini tanımıyor, kendi hilafetini savunuyordu. Bu durumdan kurtulup, hilafeti sadece kendinde tutmak isteyen Muaviye, Hz. Hasan'ı öldürerek hedefine ulaşmayı planlamıştı. Kaynaklarda geçtiğine göre, Muaviye Mervan bin Hakem'i İmam Hasan'ın eşlerinden olan Eş'as bin Kays el Kindî'nin kızı olan Cude...

Hz. Hüseyin Kısaca Kimdir

8 ay önce, 1 yorum

Hz. Hüseyin Kısaca Kimdir

Hz. Hüseyin, Hz. Ali ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma'nın ikinci evladıdır. Hz. Hüseyin efendimiz, Ehl-i Beyt'tir. Şehitlerin efendisi olan Hz. Hüseyin (a.s.) ahlaken doruk noktada bir mü’mindir. Doğumu Hz. Hüseyin'in dünyaya geleceği annesi Hz. Fatıma'ya Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından müjdelenmiş ve İmam Hüseyin'in ismini bizzat Cenab-ı Hak koymuştur. Meryem oğlu İsa'dan ve Hz. Hüseyin'den başka ana rahminde altı ay kalarak dünyaya gelen...

Yukarı Çık